polski english deutsch

DORADZTWO W ZAKRESIE USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH

 • Badanie wiarygodności partnerów biznesowych
 • Weryfikacja partnerów i kontrahentów biznesowych
 • "Biały wywiad"
 • Nieuczciwa konkurencja
 • Ustalenia majątkowe
 • Dochodzenia w sprawie oszustw
 • Bezpieczeństwo informacji i zasobów informatycznych
 • Sprawy o odszkodowanie
 • Bezprawne wykorzystanie nazw i znaków towarowych
 • Nielegalne ujawnienie informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową
 • Wykrywanie podsłuchów