polski english deutsch

DORADZTWO PRAWNO-KRYMINALISTYCZNE

  • Zbieranie, weryfikacja i prezentacja informacji w sprawach cywilnych i karnych
  • Prawno-kryminalistyczna analiza zdarzeń gospodarczych
  • Śledztwa gospodarcze
  • Wywiad gospodarczy
  • Informatyka śledcza
  • Sprawdzenia pracownicze