polski english deutsch

DORADZTWO W POZOSTAŁYCH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ GOSPODARCZYCH

  • Zapobieganie, monitorowanie oraz wykrywanie defraudacji i malwersacji w organizacjach
  • Postępowanie dowodowe w sprawach dotyczących malwersacji finansowych oraz nieuczciwego wykorzystywania własności intelektualnej
  • Zapobieganie działaniom bezprawnego wykorzystania bazy danych
  • Doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności procedur z regulacjami
  • Doradztwo w zakresie wyłudzenia odszkodowań ubezpieczeniowych